– VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO PAKEITIMAI 2015 IR 2016
– DIDŽIAUSIOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KLAIDOS IR TEISMŲ PRAKTIKA
– YPAČ PRAKTIŠKA PRANEŠĖJŲ DISKUSIJA
 SKIRTINGOS SALĖS TIEKĖJAMS IR PERKANČIOMS ORGANIZACIJOMS 
 
Kaunas, 2016.01.20, PARK INN | Vilnius, 2016.01.22, CROWNE PLAZA

Didžiulis AČIŪ visiems dalyvavusiems 2015 m. konferencijoje ir prisidėjusiems prie jos puikaus rezultato. 

AČIŪ, KAD ESATE IR KURIATE ŠĮ RENGINĮ KARTU!

Bene geriausi Lietuvos viešųjų pirkimų ekspertai vienoje vietoje: advokatai, praktikai – profesionalai su naujausiomis įžvalgomis ir praktiniais patarimais!

dr. Deividas Soloveičik | Advokatas, GLIMSTEDT partneris 

Jurgita Judickienė | Advokatė, Advokatų profesinė bendrija Judickienė ir partneriai JUREX steigėja ir partnerė

Rūta Vainienė | Ekonomistė, lektorė
Saulius Mažeikis | Ekspertas, lektorius, VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ AGENTŪROS direktoriaus pavaduotojas 
Karolis Šimanskis | LAT civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėjas

REGISTRACIJA


tik 194 EUR

 

PROGRAMA


Viešųjų pirkimų įstatymo pasikeitimai ir poįstatyminiai aktai, įsigaliojantys nuo 2015 m. birželio 17 d., 2016 m. sausio 1 d. ir 2016 m. balandžio 18 d. įneša eilę naujovių tiek perkančioms, tiek parduodančioms organizacijoms.

Konferencijoje analizuosime svarbiausius pakeitimus ir viešųjų pirkimų aktualijas, o taip pat problematiką bei jų sprendimo būdus, naujausius Lietuvos Aukščiausiojo Teismo precedentus ir daug kitų temų. Ir svarbiausia, žvelgsime ne tik į tai, ką sako įstatymas, bet ir ką tai reiškia mūsų kasdieniniam darbui!

09:00 KONFERENCIJOS DALYVIŲ REGISTRACIJA
EKONOMINIAI VIRSMAI, KURIŲ DALYVIAIS ESAME Reikšmingiausi ekonominiai pokyčiai, vykstantys Pasaulyje ir Lietuvoje, svarbiausios pinigų srities naujienos, Eurozonos iššūkiai, Lietuvos ekonomikos politikos sprendimai 2016 metais ir ekonominės prognozės: kam turime būti pasiruošę? LIETUVOS IR PASAULIO EKONOMIKOS PROGNOZĖ 2016 Pranešėja: Rūta Vainienė, ekonomistė, lektorė
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO NAUJOVĖS IR PAKEITIMAI. KAS PARAŠYTA ĮSTATYME RAIDĖMIS IR KAS PARAŠYTA TARP EILUČIŲ? Kokie svarbiausi viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai (nuo 2015.06.17, 2016.01.01, 2016.04.18)? Kokia jų svarba kasdieniniam darbui: įstatymo aiškinimas ir taikymas, matomi ir nematomi pasikeitimai? Pranešėja: Jurgita Judickienė, advokatė, advokatų profesinė bendrija Judickienė ir partneriai JUREX steigėja ir partnerė
DIDŽIAUSIOS KLAIDOS IR GINČAI TARP PIRKĖJŲ IR TIEKĖJŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SRITYJE BEI TEISMŲ PRAKTIKA IR TEISINIAI PATARIMAI Viešųjų pirkimų teisminės praktikos ir įžvalgų analizė. Teisminės praktikos ir ginčų interpretacija pirkėjo ir tiekėjo akimis. Savų interesų gynimas, pagrįsti ir nepagrįsti reikalavimai. Pranešėjas: Karolis Šimanskis, LAT civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėjas
12:00 PIETŲ PERTRAUKA

SALĖ A

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PRAKTINIAI ASPEKTAI PIRKĖJAMS Viešųjų pirkimų dokumentų ruošimas ir konkurso vykdymas – kas žinotina pirkėjui:

 • naujausi teisės aktai praktikoje ir jų problematika,
 • supaprastinti ir mažos vertės pirkimai: iššūkiai ir galimybės praktikoje,
 • tiekėjų kvalifikacijos analizė ir pasiūlymų nagrinėjimas,
 • viešųjų pirkimų sutartys: sudarymas, keitimas, nutraukimas,
 • dažniausios PIRKĖJŲ klaidos ir ginčai procese,
 • kt. temos.

Pranešėjas: Saulius Mažeikis, ekspertas, lektorius, VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ AGENTŪROS direktoriaus pavaduotojas 

SALĖ B

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PRAKTINIAI ASPEKTAI TIEKĖJAMS Viešųjų pirkimų paraiškų ruošimas ir dalyvavimas konkurse – kas žinotina tiekėjui:

 • naujausi teisės aktai praktikoje ir jų problematika,
 • savų interesų gynimas ir viešojo pirkimo konkurso sąlygų keitimo inicijavimas (nepagrįsti ir pagrįsti reikalavimai tiekėjams), bendravimas su tiekėjais,
 • viešojo pirkimo sutarčių sudarymas, vykdymas, keitimas ir nutraukimas,
 • konfidencialumo problema viešuosiuose pirkimuose,
 • vidaus sandoriai: viešųjų pirkimų įstatymo išimtys,
 • dažniausios TIEKĖJŲ klaidos ir ginčai procese, kt. temos.

Pranešėjas: dr. Deividas Soloveičik, advokatas, GLIMSTEDT partneris 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IŠMINTIS PRAKTINĖ KONFERENCIJOS PRANEŠĖJŲ EKSPERTŲ DISKUSIJA. Ši konferencijos dalis kasmet susilaukia geriausių atsiliepimų iš konferencijos dalyvių, mat joje visi konferencijos pranešėjai susiburia bendrai diskusijai, auditorijos – konferencijos dalyvių užduodamiems klausimams. YPAČ AKTUALU IR YPAČ PRAKTIŠKA!
16:00 KONFERENCIJOS APIBENDRINIMAS. Neformali dalyvių diskusija.

RENGINIO PARTNERIAI


 Nuo pat pirmosios konferencijos, jos organizavimas remiasi partneryste, turtingomis idėjomis ir visapusiu geranoriškumu. AČIŪ visiems, kuriantiems konferenciją kartu ir kasmet prisidedantiems prie renginio sėkmės!

Viešieji pirkimai | 2016


METINĖ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KONFERENCIJA 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO PAKEITIMAI. DIDŽIAUSIOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KLAIDOS IR TEISMŲ PRAKTIKA. YPAČ PRAKTIŠKA PRANEŠĖJŲ DISKUSIJA. SKIRTINGOS SALĖS TIEKĖJAMS IR PERKANČIOMS ORGANIZACIJOMS. BENE GERIAUSI LIETUVOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ EKSPERTAI VIENOJE SALĖJE.

Confinn


8 615 18868  info@confinn.eu